Jakost

Soulad všech komponentů i hotových čerpadel se specifikacemi zajišťují nejnovější špičková zkušební zařízení od domácích i zahraničních výrobců.

Jednotliví pracovníci jsou vybaveni potřebnými měřidly, nástroji a instrukcemi, které jim pomáhají v dodržování požadované kvality zpracování.

Již před lety byl zaveden oficiální program pro zajišťování jakosti, na který dohlíží útvar kontroly jakosti, a který nám umožňuje plnit požadavky normy ISO 9001.

Toto vše podporují průběžně pořádaná školení a doplňovací školení pro všechny pracovníky výroby.