Výhody partnerství se Stairs

Co může společnost Stairs znamenat pro vás?

Z mnoha tradičních výrobních a prodejních společností se za léta vyvinuly samostatné výrobní a samostatné prodejní/marketingové společnosti. Lze to ilustrovat na nárůstu outsourcingu a na rozvoji smluvních výrobních společností, které odpovídají za výrobu, za kvalitu výrobků a za včasné dodávky za konkurenceschopné ceny. Při tom se tradiční společnosti, které dříve měly svou vlastní výrobu, postupně vyvinuly v prvé řadě do marketingových společností, které své zdroje využívají k rozvoji trhů a prodeje, navrhování výrobků a poskytování zákaznického servisu. A toto rozdělení odpovědnosti se postupně uchycuje i v oboru čerpací techniky.

Společnost Stairs může být i vaším výrobcem

S našimi bohatými zkušenostmi z výroby vysoce kvalitních čerpadel, které se vyvážejí do více než 50 zemí celého světa, máme ideální postavení k tomu, abychom se mohli stát i vaším výrobcem. V současné době dodáváme naše vysoce kvalitní, spolehlivá a cenově konkurenceschopná čerpadla předním mezinárodním výrobcům čerpací techniky, národním výrobcům i předním distributorům. Většina z těchto čerpadel se prodává pod vlastními značkami zákazníků, což vytváří dojem, že jde o jejich vlastní výrobky.

Můžeme se stát vaším výrobcem pro typy čerpadel, které v současné době vyrábíme, stejně jako pro nová čerpadla a související výrobky, které se budou vyrábět v budoucnu.

Co vám Stairs může nabídnout?

Vysoká kvalita

Stairs přejímá plnou odpovědnost za konstrukci, výrobu a kvalitu čerpadel. Velký objem výroby nám umožňuje používat vysoce automatizované výrobní stroje a zkušební zařízení.

I když naši výrobní pracovníci jsou kvalifikovaní a zkušení, tajemství důsledně kvalitní výroby spočívá v používání vysoce automatizovaných výrobních strojů, takže všechny součásti čerpadel jsou vždy identické, a v průběžné kontrole jakosti ve všech fázích výrobního procesu. Velkou většinu naší produkce vyrábíme sami, a proto můžeme kontrolovat kvalitu výroby od jednotlivých součástí až po konečný výrobek.

Konkurenceschopné ceny

Díky vysokému a neustále rostoucímu objemu výroby si můžeme vyjednat lepší ceny materiálů, například nerezové oceli apod. Díky většímu objemu výroby si také můžeme pořizovat modernější a výkonnější výrobní stroje za cenově výhodných podmínek. Toto nám umožnilo absorbovat velké zvýšení cen materiálů, k němuž došlo v průběhu posledních dvou let.

Je nutné uvést, že nenabízíme nejnižší ceny. Nabízíme konkurenceschopné ceny, které našim zákazníkům umožňují být konkurenceschopní na jejich trzích, a nám přinášejí přiměřený zisk, který můžeme dále investovat do modernějších strojů, výrobního zařízení i do pracovních sil pro další růst a vývoj ještě lepších výrobků a služeb v budoucnosti.

Zákaznický servis

Máme školený a svědomitý personál, schopný včas reagovat na požadavky zákazníků. Snažíme se, aby spolupráce s námi byla pro zákazníky co nejjednodušší, abychom jim poskytovali podporu, kterou potřebují a oni se mohli soustředit na rozvoj svého vlastního podnikání. Chceme, aby spolupráce se společností Stairs byla pro naše zákazníky co nejsnazší. Chceme být prodlouženou rukou vaší společnosti.

Partnerství

Být partnery předpokládá vzájemnou důvěru, poctivost a integritu. Usilujeme o získání důvěry zákazníků a na těchto faktorech zakládáme naše vztahy.

Jedním z našich cílů je, vybudovat si dlouhodobé vztahy se zákazníky a s partnery. Všichni budeme úspěšnější, když budeme uvažovat v perspektivě dlouhodobého vztahu. A jako partneři vždy vítáme návrhy, doporučení a konstruktivní kritiku, které nám pomáhají být vnímavější k našim partnerům. Těchto vztahů si velmi vážíme.

Děkujeme našim zákazníkům a partnerům za příležitost s nimi pracovat. Těšíme se na další rozšíření naší rodiny vážených partnerů.