Výrobní procesy

Při založení společnosti Stairs a ještě v nedávných letech byla velká část výroby zajišťována dodavatelským způsobem. Kontrola jakosti tak byla z velké části v rukách našich dodavatelů. Brzy jsme si uvědomili, že máme-li garantovat vysoké standardy kvality, musí tyto standardy splňovat nejen náš finální výrobek - čerpadla, ale také komponenty, které se v těchto čerpadlech používají. Abychom mohli kvalitu komponentů lépe kontrolovat, bylo rozhodnuto přenést co největší podíl výroby do vlastních provozů. K tomu došlo postupně během několika let a v současnosti pochází již 95% všech součástí z naší vlastní výroby, což nám také umožňuje velmi rychle zavádět konstrukční změny.

Společnost Stairs investovala velké finanční prostředky do pořízení strojů. Dnes má Stairs plnou kontrolu téměř nad všemi výrobními procesy, od návrhu až po dokončení: NÁVRH FOREM - VÝROBA FOREM - LISOVÁNÍ - SVAŘOVÁNÍ - OBRÁBĚNÍ - BROUŠENÍ - LEŠTĚNÍ - VSTŘIKOVÁNÍ - MONTÁŽ - ZKOUŠENÍ - BALENÍ. Můžeme tak důvěryhodněji garantovat vysokou kvalitu čerpadel Stairs.

KOMPLETNÍ VÝROBNÍ PROCES

Vlastní slévárna STAIRS

Společnost STAIRS má vlastní slévárnu pro lití na vytavitelný model, kde vyrábíme odlévané součástky z nerezové oceli pro naše čerpadla. Lití na vytavitelný model poskytuje neuvěřitelnou fĺexibilitu pokud jde o provedení a volbu materiálu, a vynikající kvalitu. Kromě toho je lití na vytavitelný model obvykle cenově mnohem výhodnější než tradiční metody odlévání.

Přesnost lití kontroluje a sleduje počítačový systém řízení jakosti. Kontrola materiálu se provádí pomocí moderního spektrometru. Kvalitu zajišťují i průběžně prováděné manuální kontroly.

Nerezová ocel nejvyšší jakosti

Používání nerezové oceli hraje v našem výrobním procesu klíčovou úlohu. Nerezovou ocel dostáváme ve formě velkých rolí plechu, po částech ji zpracováváme, až ve finále opouští naši továrnu jako vynikající čerpadla. Kvalita nerezové oceli je pro spolehlivost a trvanlivost čerpadel rozhodující. Kvalita oceli je důležitá zejména u pitné vody a v aplikacích pro úpravu vody.

Taiwan je známý vysokou kvalitou své nerezové oceli. V našem výrobním procesu používáme dva různé druhy nerezové oceli, AISI 304 a AISI 316. Druhá z těchto ocelí, která je odolnější proti korozi než ta první, se používá pro agresivnější kapaliny a technologickou vodu.

Lisovací formy

K výrobě součástí pro naše čerpadla používáme více než tisíc forem. Kvalita lisovacích forem je důležitá pro přesnost lisování, a tím i pro kvalitu a konzistenci komponentů. Pro řízení postupů při navrhování a výrobě se používají systémy CAD a CAM, které zajišťují rozměrovou integritu komponentů.

Svařovací techniky

Naši zkušení svařovací technici si uvědomují, jak důležitý je při svařování nerezové oceli každý krok, a jak přispívá k celkové kvalitě čerpadel.
Naši kvalifikovaní svářeči, při vědomí toho, jak je svařování nerezové oceli těžké a složité, dosahují úrovně kvality, jíž se lze jen těžko vyrovnat. Nerezová ocel je populární svařovací materiál, který však je vzhledem k velké tepelné roztažnosti při svařování náchylný ke zkřivení a deformacím. Naši svářeči věnují pozornost mikrostruktuře kovu, aby předešli vzniku trhlin a deformacím, a díky této pečlivosti jsou schopni dosahovat vysoké kvality, kterou jsou čerpadla Stairs známá.

Práci vysoce zkušených svařovacích techniků doplňují některá nejmodernější zařízení a přístroje. Svářeči tak mají k dispozici nástroje a technologii, které jim pomáhají důsledně plnit náročné svařovací projekty.

K výrobě komponentů čerpadel nejvyšší kvality používáme následující svařovací metody.

Svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře

Svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře (anglická zkratka TIG nebo GTAW) je proces, při kterém se vytváří oblouk mezi netavící se wolframovou elektrodou a svařovaným kovem. Plyn, který je přiváděn hořákem, vytváří v místě svařování ochrannou atmosféru chránící elektrodu a tavnou lázeň. TIG se nejčastěji používá ve vysoce kvalitních a vysoce přesných svařovacích aplikacích.

Plazmové svařování

Při svařování plazmovým obloukem se také používá wolframová elektroda, ale k vytvoření oblouku slouží plazmový plyn. Oblouk je koncentrovanější než u svařování TIG, proto je příčné vedení kritičtější a obecně omezuje tuto techniku svařování na mechanizované procesy. Vzhledem ke stabilnímu proudu se tato metoda může používat pro větší rozsah tlouštěk materiálu než TIG, a navíc je mnohem rychlejší.

Bodové svařování

Bodové svařování je populární metoda odporového svařování, používaná ke spojení přeplátovaných kovových plechů do tloušťky až 3 mm. Svařovaný materiál je sevřen mezi dvě elektrody, které slouží současně k upnutí kovových plechů, a kterými prochází proud.

K výhodám tohoto způsobu patří efektivní využití energie, omezená deformace svařence, vysoká produktivita, snadná automatizace a žádná potřeba přídavného materiálu. Pevnost svaru je výrazně menší než u ostatních způsobů svařování, proto je tento způsob vhodný jen pro některé aplikace.

Laserové svařování

Svařování laserovým paprskem používá vysoce koncentrovaného laserového paprsku, který má velmi vysokou hustotu energie, a proto umožňuje velkou hloubku průvaru a minimalizuje plochu svaru. Proces je velmi rychlý se snadnou možností automatizace, a vyznačuje se tedy vysokou produktivitou.

Obrábění

Pro kvalitní výrobu součásti čerpadel je velmi důležité přísné dodržování tolerancí. V roce 2000 přijala společnost STAIRS vědomé rozhodnutí o zavedení vlastní výroby komponentů. V důsledku toho byl přijat rozsáhlý investiční program na vybavení společnosti řadou CNC frézek a soustruhů. Tyto stroje doplňují a rozšiřují stávající konvenční obráběcí stroje našeho výrobního úseku.

Výroba má k dispozici veškeré potřebné kontrolní vybavení, včetně digitálních výškoměrů, příměrných desek a dalších kontrolních, měřicích a zkušebních zařízení.

Interní i externí školicí programy pro naše techniky slouží k zajištění vyškolených a vysoce kvalifikovaných pracovníků pro naše moderní výrobní zařízení.

Montáž

Máme dva montážní závody pro průmyslová čerpadla a ponorná čerpadla do vrtů, s kompletními montážními linkami pro montáž, kalibraci a testování. Po konečné kontrole jsou čerpadla zabalena a připravena k expedici.

Tyto proudové výrobní linky nám umožňují dosahovat úspor nákladů snižováním počtu pracovníků, zkracováním doby cyklů, snižováním počtu zmetků a celkově vyšší produktivitou, při současném zvýšení výrobní kapacity a udržení našich vysokých standardů kvality.