Výzkum a vývoj

Má-li se společnost trvale rozvíjet, je nutné neustále pracovat na zdokonalování technických parametrů a prodlužování životnosti našich čerpadel a vyvíjet nové řady čerpadel pro rozšíření výrobkové základny.

Mnohé nápady na nový vývoj pocházejí od našich pracovníků, mnohý nový vývoj však vychází z podnětů od našich zákazníků. Se zákazníky úzce spolupracujeme a jejich návrhů si vysoce ceníme.

Máme k dispozici kvalifikované a zkušené pracovníky i interní zdroje pro výrobu a zkoušení prototypů a změn, provedených u čerpadel a komponentů, před jejich zavedením do výroby.